Proje Değerlendirme Sonuçları

Değerli katılımcı arkadaşlar, etkinliğimiz süresince hazırlamış olduğunuz ve tamamlayarak gönderdiğiniz taslak proje formları incelenmiştir. Hazırladığınız TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı başvuru formları değerlendirildiğinde, etkinlik süresince almış olduğunuz derslerin akademik gelişiminize katkıda bulunduğu açıkça görülmektedir.

Farklı mühendislik disiplinlerinden katılımcıların farklı alanlarda hazırladıkları proje başvuruları değerlendilirken; her bir başlık için TÜBİTAK tarafından istenen açıklamalara araştırmacıların ne kadar yeterli cevap verdiği, belirlenen araştırma sorusunun önemi, konuyla ilgili yapılmış literatür çalışması, konunun özgün değeri, kullanılacak yöntemler, yöntemlerin yeterliliği, bütçe ve risk planlaması gibi somut kriterler dikkate alınmıştır.

Yapılan değerlendirmenin sonucunda tek bir birinci belirlenememiş bunun yerine farklı alanlardan üç farklı birinci seçilmiştir.

Değerlendirme sonucu başarılı bulunan proje başlıkları :

Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Alanı

1. Görüntü İşleme Teknolojisiyle Bitkilerdeki Besin Eksikliğinin ve Hastalıkların Tespiti

Araştırmacılar: Duy… Bat…, Mus… Fur… Bald…, Mehm…. Şenu…,  Zey… Avka…

Orman Endüstri ve Orman Mühendisliği Alanı

1. Yalıtım Malzemesi Olarak Kullanılan Cam ve Taş Yününün Kontrplak Üretiminde Kullanımı ve Fiziksel, Mekanik, Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Araştırmacılar: Hat… Nu… Ata…, Esm…. Kork…, Yus… Bak…, Fahr… Aks…

Malzeme ve Makine Mühendisliği Alanı

1. Kenevir Takviyeli Kompozit Malzemelerin Eklemeli İmalat Yöntemi ile Araç Şasisinde Kullanılması

Araştırmacılar:  Sef… Küs…, Ahm… Em… Uzu…, Mus… Güm…, Kam… Bur…. Kay…

Katılımcılar tarafından hazırlanan tüm proje taslakları özgün ve akademik değeri yüksek çalışmaları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu sebeple tüm katılımcıları tebrik eder, akademik yaşamlarında başarılar dileriz.

Etkinlik Düzenleme Kurulu