Etkinlik Programı

SAAT 1. GÜN (10.02.2021)
09:00 – 09:30 Ders Saati: 1 Ders Adı Etkinliğin Amaç ve Hedefleri & Katılımcılar ile Tanışma
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Erman Zurnacı
Ders Konusu Açılış ve Etkinlik Hakkında Bilgilendirme
Detaylı Ders İçeriği Bu Etkinliğin amacı ve hedefleri hakkında bilgi verilecek, katılımcıların eğitimden beklentileri hakkında bilgi paylaşımı yapılacaktır. Etkinlik eğitim planındaki derslerin öneminden bahsedilecektir.
Derslik Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Büyük Amfi
09:45 – 10:15 Ders Saati: 2 Ders Adı Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Belirlenen İnovatif ve Öncelikli Araştırma Konuları
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Erman Zurnacı
Ders Konusu Ulusal ve Uluslararası Kurumlar tarafından desteklemekte öncelikli olan konular hakkında bilgilendirme
Detaylı Ders İçeriği Bu derste, TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli alanlardan ve bu teknolojilerden bahsedilecek ayrıca Ufuk Avrupa programı kapsamında desteklenen araştırma konuları hakkında öğrencilere bilgi verilecektir. Öğrencilerin gelecekteki araştırma ve geliştirme projelerinde bu alanları dikkate alarak hedef belirleyebilmeleri sağlanacaktır.
10:30 -11:00 Ders Saati: 3 Ders Adı Mühendislik Problemlerinin Çözümünde İnovatif Yaklaşımlar: Yapay Zekâ Teknolojisi
Eğitmen Doç. Dr. Abdulkadir Karacı
Ders Konusu Mühendislik Problemlerinin Çözümünde kullanılan yapay zekâ teknikleri ve avantajları
Detaylı Ders İçeriği Bu derste genel olarak yapay zekâ metodu, avantajları ve uygulama alanlarından bahsedilecektir. Belirlenen mühendislik problemlerinde yapay zekâ tekniklerinin nasıl kullanıldığından bahsedilecek, farklı yapay zekâ teknikleri hakkında bilgi verilecektir.
11:15 – 11:45 Ders Saati: 4 Ders Adı İnsansız Hava Araçları ve Teknolojileri
Eğitmen Araş. Gör. Dr. Öztürk Özdemir Kanat
Ders Konusu İnsansız Hava Araçlarının tasarımı, üretimi ve kullanılan teknolojiler
Detaylı Ders İçeriği Bu derste; insansız hav araçlarını tasarlanmasında üretimine kadar geçen aşamalar ve kullanılan mühendislik çözümlerinden bahsedilecektir. İnsansız hava araçlarında kullanılan teknolojiler ve aerodinamik tasarım hakkında bilgi verilecektir.
12:00 -12:30 Ders Saati: 5 Ders Adı Mühendislik Problemlerinin Çözümünde Sayısal Yöntemler: Sonlu Elemanlar Analizi
Eğitmen Öğr. Gör. Dr. Sabri Uzuner
Ders Konusu Mühendislik alanlarındaki problemlerin çözümünde kullanılan sonlu elemanlar metodu ve sağladığı avantajlar
Detaylı Ders İçeriği Bu derste; mühendislikte deneysel test maliyetlerini azaltmak ve optimizasyon yapmak amacıyla sıkça tercih edilen sonlu elemanlar metodundan bahsedilecek, metodun kullanımı hakkında bilgi verilecektir. Örnekler (özellikle makine ve biyomedikal mühendisliği) üzerinden sonlu elemanlar yöntemi ile çözüme kavuşturulmuş çalışmalar katılımcılara gösterilecektir.
12:30 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 -14:30 Ders Saati: 6 Ders Adı Deneysel Optimizasyon Teknikleri
Eğitmen Doç. Dr. Engin Nas
Ders Konusu Karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde deneysel ve istatistiksel optimizasyon tekniklerinin kullanımı ve uygulamaları
Detaylı Ders İçeriği Bu derste; deneysel tasarımı gerçekleştirmek ve çıktıyı optimize etmek amacıyla kullanılan Taguchi Deney Tasarımı, Ful Faktöriyel Tasarım, Yanıt Yüzeyi Metodu gibi deneysel ve istatistiksel tekniklerin kullanımından bahsedilecektir. Bu yöntemlerin avantajları hakkında bilgi verilecektir.
14:45 -15:15 Ders Saati: 7 Ders Adı Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknolojileri
Eğitmen Öğr. Gör. Dr. Sabri Uzuner
Ders Konusu Otomatik kontrol sistemleri ve otomasyon teknolojileri
Detaylı Ders İçeriği Bu derste, otomasyon teknolojilerinden yararlanarak gerçekleştirilen uygulamalar ve Endüstri 4.0 kavramından bahsedilecektir. Endüstriyel robot teknolojilerinin kullanımı ve mühendislik problemlerinin çözümünden kullanılan robotik teknolojileri hakkında bilgi verilecektir.
15:30 -16:00 Ders Saati: 8 Ders Adı Bilimsel ve Teknolojik Etkinliklerin Kazanımları: TEKNOFEST Örneği
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ada
Ders Konusu Bilimsel ve Teknolojik etikliklerin araştırmacı ve girişimcilere kazandıracakları ve katacağı bakış açısı
Detaylı Ders İçeriği Fuarlar ve festivaller gibi teknolojik ve bilimsel yeniliklerin tanıtıldığı, araştırmacıların becerilerini sergilediği etkinliklerin kazandıracağı bakış açısı ve farkındalık hakkında bilgi verilecektir. TEKNOFEST etkinliği üzerinden örneklerle bu tür etkinliklerin öneminden bahsedilecektir.
16:15-16:45 Ders Saati: 9 Ders Adı Yenilenebilir Enerji Üretim Teknolojileri
Eğitmen Prof. Dr. Aybaba Hançerlioğulları
Ders Konusu Yenilenebilir enerji üretimde kullanılan yöntemler ve teknolojiler
Detaylı Ders İçeriği Bu derste; küresel ısınma ve artan karbondioksit salınımı ile birlikte tüm dünyada önemi giderek artan Yenilenebilir Enerji üretiminde kullanılan teknikler hakkında bilgi verilecektir. HES, RES, GES, Biyodizel, PV ve Nükleer Enerji yöntemleri ve bu tekniklerin teknolojik açıdan farklılıkları konusunda bilgilendirme yapılacaktır.
SAAT 2. GÜN  (11.02.2021)
09:00 – 09:30 Ders Saati: 1 Ders Adı Uluslararası Formatta Özgeçmiş Hazırlama Kriterleri
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Erkan KÜLEKÇİ
Ders Konusu Uluslararası Formatta özgeçmiş hazırlamada kriterleri, dikkat edilecek hususlar ve uluslarası geçerli formatlar
Detaylı Ders İçeriği Mühendis adaylarının kendilerini tanıtmada önemli bir araç olan özgeçmişin hazırlanması, kritik bilgiler gerektiren bir süreçtir. Bu derste; , bir özgeçmiş hazırlama süreci işlenerek “bilimsel ve akademik özgeçmişlerde hangi bilgilerin, nasıl bir sırayla sunulması gerektiği ve özgeçmişlere ait diğer ayrıntılar (fotoğraf eklenmesi, ön mektup, vb.) hakkında bilgiler verilecek, örnekler üzerinden gösterim yapılacaktır.
09:45 – 10:15 Ders Saati: 2 Ders Adı Kariyer Planlama ve Girişimcilik Kavramı
Eğitmen Doç. Dr. Erol Tekin
Ders Konusu Lisans eğitimi sonrası hayata yönelik kariyer planlama, hedef belirleme ve girişimcilik kavramı
Detaylı Ders İçeriği Öğrencilerin lisans mezuniyetinin ardından yetenekleri ve becerilerine uygun bir kariyer planı yaparken dikkate alması gereken hususlar hakkında bilgi verilecektir. Kariyer planlamalarında dikkate almaları gereken girişimcilik kavramı ve girişimcilik faaliyetleri hakkında bilgi verilecek, girişim destek programları anlatılacaktır
10:30 -11:00 Ders Saati: 3 Ders Adı Gelişmiş İmalat Yöntemleri İle Üretim
Eğitmen Prof. Dr. Hasan Gökkaya
Ders Konusu Üretimde Kullanılan Gelişmiş Yöntemler ve Avantajları
Detaylı Ders İçeriği Bu derste; geleneksel üretim yöntemlerine alternatif olarak geliştirilen Elektro Erozyon, Su Jeti ve Eklemeli İmalat gibi yenilikçi üretim yöntemlerinden ve bu yöntemlerin sağladığı avantajlardan bahsedilecektir.
11:15 – 11:45 Ders Saati: 4 Ders Adı Araştırma Problemlerinin Çözümünde ve Problem Çözme Sistematiği
Eğitmen Prof. Dr. Hasan Gökkaya
Ders Konusu Araştırma problemlerinin çözümünde planlanmanın yapılması
Detaylı Ders İçeriği Bir araştırma probleminin çözümünde izlenecek yol ve izlenecek sistematik bilgi edinme yolları hakkında bilgi verilecektir. Araştırmanın doğru sonuca ulaşabilmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken basamaklar hakkında bilgilendirme yapılacaktır
12:00 -12:30 Ders Saati: 5 Ders Adı Ar-Ge Faaliyetlerinin İş Fikirlerine Dönüştürülmesi: Teknokent Farkındalığı
Eğitmen Prof. Dr. Kasım Yenigün
Ders Konusu Ar-Ge Çalışmalarının ürüne dönüştürülmesi, kuluçka merkezleri vasıtasıyla şirketleşme faaliyetleri ve Teknokent ekosistemi
Detaylı Ders İçeriği Bu derste; Ar-Ge odaklı çalışmalardan ortaya çıkacak çıktıların katma değeri yüksek ticari ürünlere dönüştürülmesi ve bu süreci destekleyen kurumlardan biri olan Teknokent bünyesinde şirketleşme faaliyetleri anlatılacaktır. Teknokent ekosisteminde bulunan birimler ve Teknokent’e dahil olmanın avantajları hakkında bilgi verilecektir.
12:30 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 -14:30 Ders Saati: 6 Ders Adı Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplamada Dijital Yöntemler
Eğitmen Doç. Dr. Halil İbrahim Akyüz
Ders Konusu Bilgiye ulaşma yolları ve veri toplama da kullanılan dijital yöntemler
Detaylı Ders İçeriği Bu derste; araştırma ihtiyaçları doğrultusunda, bilgilere ulaşma yolları ve veri toplama araçlarıyla gerekli verilerin ve bilgilerin dijital yöntemlerle nasıl toplanabileceği anlatılacaktır.
14:45 -15:15 Ders Saati: 7 Ders Adı Bilimsel Araştırma Sorusu ve Hipotez Geliştirme
Eğitmen Prof. Dr. Aybaba Hançerlioğulları
Ders Konusu Bilimsel Araştırma Sorusu Hazırlama ve Hipotez Geliştirme Yöntemleri
Detaylı Ders İçeriği Bilimsel kriterlere uygun soru sorma ve hipotez geliştirme teknikleri, sorgulama ve araştırma yöntemleri hakkında bilgi verilecektir.
15:30 -16:00 Ders Saati: 8 Ders Adı Kaynak Tarama, Bilimsel Bilgiye Erişim ve Veritabanları
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Sur
Ders Konusu Araştırma problemine yönelik kaynak tarama ve veritabanları
Detaylı Ders İçeriği Bu derste; bilimsel ve doğru bilgiye erişmek için kullanılacak kaynak tarama yöntemleri ve WebofScience, Google Scholar, Researchgate gibi veritabanları hakkında bilgi verilecektir. Başlangıçta, iyi bir kaynak taraması yapmanın temel ipuçları hakkında bilgilendirme yapılacak ve katılımcıların bilgiye en aktif biçimde erişmelerini sağlayacak araçlar tanıtılacaktır.
16:15-16:45 Ders Saati: 9 Ders Adı Kaynak tarama (İnteraktif Uygulama)
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Sur Prof. Dr. Hasan Gökkaya Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ada Doç. Dr. Erol Tekin Araş. Gör. Dr. Öztürk Özdemir Kanat Doç. Dr. Halil İbrahim Akyüz
Ders Konusu Kaynak tarama yöntemleri ve filtreleme stratejisi  (UYGULAMA)
Detaylı Ders İçeriği Kaynak taramaya yönelik uygulama yapılacaktır. (6 ayrı grup oluşturulacak ve her gruptaki uygulamalar bir eğitmen gözetiminde ve danışmanlığında eş zamanlı olarak yapılacaktır.)
SAAT 3. GÜN (12.02.2021)
09:00 – 09:30 Ders Saati: 1 Ders Adı Mühendislik Problemlerinin Çözümünde İstatistiksel Yöntemler
Eğitmen Doç. Dr. Oytun Emre Sakıcı
Ders Konusu Mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan istatistiksel yöntemler
Detaylı Ders İçeriği Bu derste; deneysel test sonuçlarının yorumlanmasında kullanılan istatistiksel yöntemler anlatılacaktır. Regrasyon Analizleri, Korelasyon Analizleri, Faktör Analizleri ve ANOVA testi gibi istatistiksel yöntemler hakkında bilgi verilecektir.
09:45 – 10:15 Ders Saati: 2 Ders Adı Uluslararası Lisansüstü Destek Programları
Eğitmen Doç. Dr. Önder Tor
Ders Konusu Lisans eğitiminin devamında yararlanılabilecek lisasüstü eğitim destekleri ve yurtdışı akademik hayat
Detaylı Ders İçeriği Lisans eğitiminin devamında akademik kariyerlerini devam ettirmek isteyen veya yurtdışında araştırmalarına devam etmek isteyen öğrencilerin izlemesi gereken yol ve uluslararası eğitim destekleri hakkında bilgi verilecektir.
10:30 -11:00 Ders Saati: 3 Ders Adı ARBİS, ETEYDEB gibi TÜBİTAK sistemlerinin tanıtılması
Eğitmen Doç. Dr. Abdulkadir Karacı
Ders Konusu Uluslararası formatta akademik özgeçmiş (CV) hazırlama ve ARBİS, ETEYDEB
Detaylı Ders İçeriği ARBİS kullanılarak özgeçmiş hazırlama süreci işlenerek “bilimsel ve akademik özgeçmiş’lerde hangi bilgilerin nasıl oluşturulacağı örnekler üzerinden anlatılacaktır. Ayrıca TÜBİTAK’ın  ETEYDEB, PYS, PTS sistemleri örneklerle açıklanacaktır. ARBİS üyeliğinin önemi ve proje yazım sürecinde ARBİS kaydının yapılmış olmasının gereği anlatılacaktır.
11:15 – 11:45 Ders Saati: 4 Ders Adı Projelerin Temel Bileşenleri ve Başlık Yazımı
Eğitmen Doç. Dr. Önder Tor
Ders Konusu Proje Önerisinin ana bileşenleri hakkında genel bilgilendirme ve öneriye uygun başlık oluşturma
Detaylı Ders İçeriği Proje önerisini oluşturan Özet ve Anahtar Kelimeler, Özgün Değer, Amaç ve Hedefler, Yöntem, Yönetim, Yaygın Etki, Kaynaklar ve Bütçe Tablosunun hazırlanması hakkında genel bir bilgilendirme yapıldıktan sonra Proje Başlığı oluştururken uyulması gereken kurallar, projenin ilgili olduğu tematik alan vb. gibi bilgilerin başlıkta nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler verilecektir.
12:00 -12:30 Ders Saati: 5 Ders Adı Proje Yazım Süreci – I Proje önerisinde konu, başlık, özet ve literatür
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Gül Aslı Aksu
Ders Konusu Araştırma konusuna uygun proje başlığının ve özetinin belirlenmesi
Detaylı Ders İçeriği Bu derste; belirlenen proje konusu için projeyi yeterince açık bir şekilde ifade eden proje başlığının belirlenmesi, araştırma konusunu kısaca ifade eden proje özetinin yazılması ve konuyla ilgili literatürün verilmesi konusunda bilgi verilecektir.
  12:30 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 -14:30 Ders Saati: 6 Ders Adı Proje Yazım Süreci – II Kapsam, amaç ve hedefler
Eğitmen Doç. Dr. Önder TOR
Ders Konusu Proje yazımında kapsam, amaç ve hedeflerin belirlenmesi
Detaylı Ders İçeriği Belirlenen araştırma konusu için kapsamın çalışmanın başında net bir şekilde belirlenmesi, proje amacının net bir şekilde ifade edilmesi ve bu amaca uygun belirlenen hedeflerin önemi konusunda bilgilendirme yapılacaktır.
14:45 -15:15 Ders Saati: 7 Ders Adı Proje Önerisi Hazırlama – I (İnteraktif Uygulama)
Eğitmen Prof. Dr. Aybaba Hançerlioğulları Dr. Öğr. Üyesi Gül Aslı Aksu Doç. Dr. Halil İbrahim Akyüz Doç. Dr. Abdulkadir Karacı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ada Araş. Gör. Dr. Öztürk Özdemir Kanat
Ders Konusu Uygulamalı Proje Önerisi Hazırlama (İnteraktif Uygulama)
Detaylı Ders İçeriği Örnek 2209-A Formu Üzerinden örnek bir araştırma konusu belirleme ve belirlenen araştırma konusu için başlık oluşturmayı ve bu konuda kısa bir araştırma yapma uygulaması gerçekleştirilecektir. (Eğitmen Gözetiminde Grup Çalışması yapılacak, her grup 4 kişiden oluşacaktır.)
15:30 -16:00 Ders Saati: 8 Ders Adı Proje Önerisi Hazırlama – II (İnteraktif Uygulama)
Eğitmen Prof. Dr. Aybaba Hançerlioğulları Dr. Öğr. Üyesi Gül Aslı Aksu Doç. Dr. Oytun Emre Sakıcı Doç. Dr. Abdulkadir Karacı Doç. Dr. Halil İbrahim Akyüz Prof. Dr. Kasım Yenigün Araş. Gör. Dr. Öztürk Özdemir Kanat
Ders Konusu Uygulamalalı Proje Önerisi Hazırlama (İnteraktif Uygulama)
Detaylı Ders İçeriği Örnek 2209-A Formu Üzerinden, belirlenen araştırma konusu için özet hazırlama  ve projenin amacının net bir şekilde ifade edilmesine yönelik uygulamalı bir eğitim yapılacaktır (Eğitmen Gözetiminde Grup Çalışması yapılacak, her grup 4 kişiden oluşacaktır.)
16:15-16:45 Ders Saati: 9 Ders Adı Proje Önerisi Hazırlama – III (İnteraktif Uygulama)
Eğitmen Prof. Dr. Aybaba Hançerlioğulları Doç. Dr. Oytun Emre Sakıcı Doç. Dr. Abdulkadir Karacı Doç. Dr. Halil İbrahim Akyüz Prof. Dr. Kasım Yenigün Araş. Gör. Dr. Öztürk Özdemir Kanat
Ders Konusu Uygulamalalı Proje Önerisi Hazırlama (İnteraktif Uygulama)
Detaylı Ders İçeriği Örnek 2209-A Formu Üzerinden, belirlenen araştırma konusu amacın belirlenmesi ve bu amaca yönelik hedeflerin belirlenmesi için uyguamalı bir eğitim gerçekleştirilecektir (Eğitmen Gözetiminde Grup Çalışması yapılacak, her grup 4 kişiden oluşacaktır.)
SAAT 4. GÜN  (13.02.2021)
09:00 – 09:30 Ders Saati: 1 Ders Adı Proje Yazım Süreci – III Proje önerisinde özgün değer ve yaygın etki
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Erman Zurnacı
Ders Konusu Proje önerisinde özgün değerin ve yaygın etkinin ifade edilmesi
Detaylı Ders İçeriği Proje önerisinde özgün değer kavramı açıklanacak, proje önerisinin özgün değerini belirleme ve iyileştirme konusunda kazanımların oluşturulması sağlanacaktır. Özgün değerin öneminden bahsedilecektir. Ayrıca proje çalışmasının yagın etkisinin ifade edilmesi ve bu etkinin arttırılması konusunda bilgi verilecektir.
09:45 – 10:15 Ders Saati: 2 Ders Adı Proje Yazım Süreci – IV Proje Önerisinde Yöntem ve Araştırma Şematiği
Eğitmen Doç. Dr. Oytun Emre SAKICI
Ders Konusu Proje süresince kullaılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi
Detaylı Ders İçeriği Projenin uygulanma aşamasında deneysel veya sayısal açıdan hangi yöntemlerin kullanılacağı, bu yöntemlerin projenin yapılacağı kurum düzeyinde uygulanabilirliği, hangi durumlarda farklı kurumlar ile işbirliğine gidilebileceği anlatılacaktır.
10:30 -11:00 Ders Saati: 3 Ders Adı Proje Yazım Süreci – V Proje Bütçelendirme ve Gerekçeler
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Erman Zurnacı
Ders Konusu Proje giderlerinin bütçelendirilmesi ve gerekçelendirilmesi
Detaylı Ders İçeriği Projede belirtilen hedeflere ulaşmak için alınması önerilen sarf ve demirbaş malzemelerin oluşturulması, hizmet alım, proje çıktı ve sonuçlarının paylaşımı ve yayılımı giderlerinin oluşturulmasına değinilecek ve yurt içi saha çalışması seyahat giderleri, saha çalışması dışındaki faaliyetler için yapılacak olan giderler ve bunların gerekçeleri ile birlikte projede ifade edilebilmesi konusunda bilgi verilecektir.
11:15 – 11:45 Ders Saati: 4 Ders Adı Proje Yazım Süreci – VI Projede İş Zaman Çizelgesi Oluşturma Risk Yönetimi
Eğitmen Doç. Dr. Önder Tor
Ders Konusu Proje görev dağılımın belirlenmesi ve proje süreci için iş paketlerinin oluşturulması
Detaylı Ders İçeriği Bu derste; projede yönetim düzeninin nasıl olacağı, araştırmacılar arasında görev paylaşımının öenmi , iş paketleri kavramı, araştırmacıların görev ve sorumluluklarını detaylıca belirten iş-zaman çizelgesinin hazırlanması, başarı ölçütleri ve risk yönetimi kavramları örneklerle izah edilecektir.
12:00 -12:30 Ders Saati: 5 Ders Adı Proje Yazım Süreci – VII Araştırma Olanakları
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ada
Ders Konusu Proje süresince yararlanılabilecek araştırma olanakları
Detaylı Ders İçeriği Projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanaklarının nasıl yazılması gerektiği anlatılacaktır.
12:30 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 -14:30 Ders Saati: 6 Ders Adı Proje Yazım Süreci – VIII Raporlama
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Gül Aslı Aksu
Ders Konusu Projenin sonlandırılması ve sonucun raporlanması
Detaylı Ders İçeriği Bu derste; proje süresinin sonunda projede belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı, ulaşılamayan hedeflerin neden başarısız olduğu gibi konuların ifade edilmesi konusunda bilgi verilecek ayrıca proje sonuç raporuna yazılması gerekenler konusunda açıklamalar yapılacaktır.
14:45 -15:15 Ders Saati: 7 Ders Adı Proje Önerilerinin Sözlü Sunumları ve Değerlendirilmesi – I (İnteraktif Uygulama)
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Erman Zurnacı Dr. Öğr. Üyesi Gül Aslı Aksu Doç. Dr. Oytun Emre Sakıcı Doç. Dr. Önder TOR Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ada Araş. Gör. Dr. Öztürk Özdemir Kanat
Ders Konusu Uygulamalı Proje Önerisi Hazırlama (İnteraktif Uygulama)
Detaylı Ders İçeriği Belirlenen araştırma konusu için Örnek 2209-A Formu Üzerinden projenin özgün değerinin, yaygın etkisinin ve araştırma yöntemlerinin belirlenmesine yönelik br uygulama gerçekleştirilecektir. (Eğitmen Gözetiminde Grup Çalışması yapılacak, her grup 4 kişiden oluşacaktır.)
15:30 -16:00 Ders Saati: 8 Ders Adı Proje Önerilerinin Sözlü Sunumları ve Değerlendirilmesi – I (İnteraktif Uygulama)
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Erman Zurnacı Dr. Öğr. Üyesi Gül Aslı Aksu Doç. Dr. Oytun Emre Sakıcı Doç. Dr. Önder Tor Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ada Doç. Dr. Halil İbrahim Akyüz
Ders Konusu Uygulamalı Proje Önerisi Hazırlama (İnteraktif Uygulama)
Detaylı Ders İçeriği Belirlenen araştırma konusu için Örnek 2209-A Formu Üzerinden projenin bütçelendirilmesi, bütçelerin gerekçelendirilmesine ve projenin sonuçlandırılmasına yönelik uygulama yapılacaktır (Eğitmen Gözetiminde Grup Çalışması yapılacak, her grup 4 kişiden oluşacaktır.)
16:15-16:45 Ders Saati: 9 Ders Adı Proje Önerilerinin Sözlü Sunumları ve Değerlendirilmesi – I (İnteraktif Uygulama)
Eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Erman Zurnacı Dr. Öğr. Üyesi Gül Aslı Aksu Doç. Dr. Oytun Emre Sakıcı Doç. Dr. Önder Tor Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ada Doç. Dr. Halil İbrahim Akyüz
Ders Konusu Katılımcılar tarafından hazırlanan proje önerilerinin değerlendirilmesi (Uygulamalı Eğitim)
Detaylı Ders İçeriği Etkinlik süresince gruplar tarafından hazırlanan proje öneri formlarının sözel sunumları yapılacak, eğitimciler ve diğer katılımcıların da katılımıyla değerlendirmeler yapılarak katılımcılara pratik öneriler sunulacaktır. Katılımcılardan etkinlikle ilgili geri bildirim alınacaktır.

Etkinlik programına ulaşmak için tıklayınız.